Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltid på Almdungen

Skapad 2016-05-17 12:27 i Pysslingen Förskolor Almdungen Pysslingen
Förskola
Måltiden på Almdungen ska ge möjlighet till trevlig samvaro, en stund att ta det lugnt och fylla på energi.

Innehåll

Utifrån forskning

Råd från livsmedelsverket.

Måltiden är exempelvis ett bra pedagogiskt verktyg för att förstå saker som hälsa, miljö, kultur, naturvetenskap och demokrati.

Matvanor grundläggs tidigt och förskolan har fantastiska möjligheter att på ett naturligt sätt ge barn ett sunt förhållande till mat, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket. 

I de uppdaterade råden från Livsmedelsverket betonas måltidens helhet på ett tydligare sätt än tidigare. Råden presenteras utifrån Måltidsmodellen, som lyfter fram sex områden som är viktiga för att måltiden ska bli en bra helhet. Det handlar om att maten ska smaka gott och måltidmiljön vara trivsam, så att maten äts upp. Att maten är bra näringsmässigt och säker att äta. Att måltiden är miljömässigt och socialt hållbar. Men också om hur förskolan kan integrera måltiden i det pedagogiska arbetet.

Språkforskaren Veli Tuomela tycker att det språkutvecklande arbetet ska utgå från vardagen och i alla rutinsituationer såsom t.ex. måltiden.

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2014/01/14/matstund-blir-viktig-pratstund

Academedias måltidspolicy som bl.a. säger,

  • Vuxennärvaro är av betydelse för att göra måltiderna till en lugn och trevlig social samvaro. Vuxna är ett föredöme och ska utgöra ett stöd vid måltiden för god matkultur, social samvaro och skapa en lugn atmosfär. Se styrdokument pedagogisk måltid.

Mål (Förväntat resultat)

Att barnen ska få en förståelse kring kost och vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande.

Att barnen ska få möjlighet att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Att barnen utvecklar sin förmåga att berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Målkriterie (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

När barnen själva börjar samtala med varandra och vara nyfikna på varandras frågor och tankar.

När måltiden blir en naturlig rutinsituation där barnen hjälper varandra och försöker själva.

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

På Almdungen har mat och måltid alltid varit viktigt. Barnen har fått utforska grönsaker på olika sätt i vardagen och vi jobbar även med ett livsstil och hälsa projekt där vi låter barnen få utveckla förståelsen för naturens olika kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Vi vill nu att måltiden ska bli en del av detta arbete och att en röd tråd skall finnas över hela huset.

Metod ( hur gör vi? Material och aktiviteter för att utmana förmågor inom alla delar av lärandeindex).

Genom aktiva pedagoger som är nyfikna på barnens tankar och funderingar.

Pedagoger finns med för att utmana och utveckla.

Pedagogerna uppmuntrar barnen att prova och försöka själv, vi låter måltiden få ta tid.

Medvetna pedagoger som för samtal om vikten av mat, dryck och grönsaker.

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi gjort, var och en efter egen förmåga. Vi dokumenterar i barnens lärlogg).

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm.)

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: