Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 del 9-10

Skapad 2016-05-17 14:16 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer bland annat att arbeta med:

 • de fyra räknesätten
 • symmetri

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev eftergenomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • arbeta i matteboken
 • arbeta med praktiska övningar, undersöka symmetrin i naturen.
 • arbeta med olika mattespel/ appar
 • arbeta enskilt och i grupp
 • ha gemensamma genomgångar
 • föra samtal kring matematikenElevernas delaktighet och inflytande i LPP:n synliggörs med hjälp av fotografier i elevens lärlogg eller i klassbloggen.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån de konkretiserade målen.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: