Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Upptäckter som förändrat människors levnadsvillkor 2016

Skapad 2016-05-17 16:10 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett ämnesöverskridande projekt för åk 8 som inkluderar NO-ämnena och Bild.
Grundskola 7

Ert uppdrag är att undersöka olika kända upptäckter som förändrat levnadsvillkoren för oss människor. Ni kommer leta fakta och sen redovisa en upptäckt i form av en dokumentärfilm. Innehållet och undersökningen av ämnet går under NO-ämnena. Formen hur det redovisas går under ämnet Bild och svenska.

Innehåll

Innehåll

Det här jobbar vi med i de olika ämnen:

 

Bi/ Fy/ Ke

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan natur- vetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

Historiska och nutida upptäckter inom fysik/ biologi/ kemi området och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Bl

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang

 

Geografi

 

 

Historia 

Uppgifter

Presentation

 • Presentation av projektet och uppdraget
 • Genomgång av olika dokumentärstilar
 • Genomgång av upphovsrätt

Dokumentärfilm

 1. Vi lottar ut upptäckterna till de olika grupperna.
 2. Ta reda på fakta om er upptäckt. Se till att granska er källor och skriv ner källhänvisningar.
 3. Diskutera och anteckna hur er upptäckt har förändrat människors levnadsvillkor. 
 4. Gör en ett manus för er film.  Använd er av de storyboards  i A3 som finns i klassrummet. 
 5. Börja filma.
 6. Läraren i ert klassrum ger er feedback på ert arbete på fredag morgon.
 7. Fortsätt med filmen och gör förbättringar. Använd er gärna av responsfrågorna nedan.
 8. Läraren finns tillgänglig för mer respons. 
 9. Ladda upp filmen och publicera den.
 10. Filmvisning!
 11. Sätt er och skriv ner era svar på reflektionsfrågorna (du hittar dem längst ner) här i LPP´n.

 

 

 

 

Redovisning

Dokumentärfilm

 1. Ladda upp filmerna på youtube.
 2. Lägg in den på hemsidan. När du är i redigeringsläge, välj "Infoga" och sedan "youtube".
 3. Skriv namnen på de som ingått i gruppen under "titel".
 4. Skriv en kort beskrivning av er film under klippet.

Responsfrågor

 • Vad var bra med filmen? Titta på filmningen och filmens olika delar (struktur, bilder, text, filmning, ljud, fakta) Vad kan utvecklas? Vad är viktigt för att det ska allt ska fungera ihop, så att det blir en tydlig, lättförstådd och intressant dokumentärfilm?
 • År filmen en dokumentärfilm? Hur vet ni det?
 • På vilket sätt visar filmen hur levnadsvillkoren påverkades av upptäckten?

Bedömning

Under projektet tränar ni på följande förmågor:

 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Eleven kan använda datorteknik på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Eleven kan bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Reflektionsfrågor

 • Vad var bra och vad var mindre bra med detta arbetssättet?
 • Blev alla klassens filmer dokumentärfilmer? Hur vet du det?
 • På vilket sätt visade filmerna hur levnadsvillkoren påverkades av upptäckten?
 • Kan man säga något generellt (som gäller alla filmerna) om hur upptäckterna påverkat levnadsvillkoren? Förklara.
 • Tänk på filmningen och filmens olika delar(bild,text,ljud). Vad är viktigt för att det ska allt ska fungera ihop, så att det blir en tydlig, lättförstådd och intressant dokumentärfilm?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: