Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ål 1 Musik

Skapad 2016-05-17 19:16 i Åledsskolan Halmstad
En planering för musik/rytmik åk 1 15/16
Grundskola 1 Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt.  Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck.

Innehåll

Syfte- Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Undervisning

Varje fredag har vi rytmik tillsammans med Maria Holmstedt ifrån kulturskolan. Vi sjunger, dansar, provar olika rytminstrument och tränar inför karnevalen som vi har på skolan 3/6 kl.9.00.

Vi gör egna enkla rytminstrument

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Kunskapskrav och bedömning

Du förväntas delta aktivt i de moment vi gör under lektionen.

Sjung, dansa och spela  tillsammans med gruppen efter din förmåga. 

Du deltar i karnevalståget.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  A 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  A 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: