Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- Sannolikhet & Statistik

Skapad 2016-05-17 19:22 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 8 – 9 Matematik

Vi jobbar med sannolikhet och statistik. Det blir många praktiska övningar och diskussioner kring verklig sannolikhet och matematisk sannolikhet. Vi kommer att göra praktiska moment med statistik och utveckla den kunskap du redan har när det gäller att konstruera tabeller och diagram.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Vi jobbar hela tiden med alla 5 förmågorna i matematik och genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategi och metoder

 •  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 •  Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter 

 • Föra och följa matematiska resonemang

 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Vi jobbar med följande innehåll:

 •  Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 •  Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

TIDSPLAN

v. 18-22

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Denna gång sker bedömning när du arbetar praktiskt och deltar i diskussioner.

Jag kommer att bedöma de tabeller och diagram som du konstruerar.

Du ska kunna konstruera och använda:

- frekvenstabell

- stapeldiagram

- stopldiagram

- cirkeldiagram

Du ska kunna använda sannolikhet i två steg, beroende och oberoende situation.

Du ska kunna använda dig av metoderna median, medelvärde & typvärde.

 

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev:

 1. Utvärderar din insats skriftligt för denna period
 2. Ger dig själv en framåtsyftande kommentar, dvs vad du ska tänka på i nästa kunskapsområde.
 3. Markerar hur långt du kommit i din kunskapsutveckling i matematik när det gäller innehållet för denna period i matrisen.

 

Efter att du har utvärderat kommer jag att ge dig respons och förslag på hur du kan arbeta för att jobba vidare mot din nästa nivå.

Matriser

Ma
Annas

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Ny aspekt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Ny aspekt
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Ny aspekt
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: