Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsmatematik

Skapad 2016-05-17 22:49 i Vi i och kring Unikum Unikum - Unikt lärande AB
En planering som beskriver ett temaarbete kring "Skogsmatematik" med en barngrupp i åldern 4-5 år.
Förskola

Barnen på avdelningen Isbjörnarna har visat stort intresse för matematiska begrepp och har under utflykterna till skogen börjat sortera och kategorisera naturmaterial de hittar i sina lekar. Vi vill nu ge barnen fortsatta utmaningar kring detta tema. 

Innehåll

Syfte

 

Syftet med arbetsområdet "Skogsmatematik" är att barnen på avdelningen ska få möjlighet att bekanta sig med och få förståelse för olika matematiska begrepp på ett lekfullt, nyfiket, kreativt och spännande sätt. 

Målkriterier

Barnen utvecklar en förståelse för matematiska begrepp som t.ex stor - liten, lång - kort, hög - låg.  

Barnen får möjlighet att sortera och kategorisera naturmaterial från skogen. 

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Aktiviteter

Varje vecka går vi till skogen. I skogen får barnen möjlighet att bekanta sig med matematiska begrepp genom olika aktiviteter. 

I skogen samlar vi varje vecka ihop naturmaterial. Detta material arbetar vi vidare med på förskolan utifrån vårt syfte och våra målkriterier. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: