Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelsk grammatik

Skapad 2016-05-18 00:41 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med basgrammatik och förmåga att uttrycka sig skriftligen i egna meningar och i översättningar.
Grundskola 8 Engelska

Vi arbetar med basgrammatik och förmåga att uttrycka sig skriftligen i egna meningar och i översättningar.

Innehåll

Mål

Att behärska grammatiken och att kunna uttrycka sig skriftligen.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Arbetets innehåll

Vi arbetar med personliga pronomen, possessiva pronomen, demonstrativa pronomen och frågeord.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Arbetssätt och redovisningsform

Genomgångar

Eleverna arbetar med övningar

Prov

Visa din kunskap - Bedömning

 

Prov 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  C 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • En  C 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  E 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  C 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  C 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  C 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
 • En  C 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 9
  Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  A 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9
  Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
 • En  A 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Matriser

En
Engelsk grammatik

Pronomenprov

E
D
C
Personliga pronomen
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Possessiva pronomen
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Demonstrativa pronomen
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Frågeord
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Översätta till engelska
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Förståelse och översättning till svenska
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Formulera egna meningar
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Sammanvägt resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: