Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min omvärld

Skapad 2016-05-18 08:16 i Welins förskola Lunds för- och grundskolor
Vem är jag? Vad är ett hem? Hur ser min omvärld ut? Att lära känna sin kropp, ges möjligheter att utveckla; sin motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, kroppens funktioner, omtanke och empati, värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Förskola
...

Innehåll

Syfte och mål

• Ge barnen mer förståelse om deras omvärld och vad som finns i denna. Vem är jag? Vad är ett hem? Hur ser min omvärld ut? Vi bor i Genarp där skog och mark spelar en stor roll, den ska vi upptäcka!
• Ge barnen möjligheter att lära känna sin kropp. Barnen ska ges möjligheter att utveckla; sin motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, kroppens funktioner, omtanke och empati, värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
• Parallellt med detta arbetar vi med Värdegrunden.

 

Arbetssätt

• Alla barn deltar efter eget intresse och förmåga.
• Barnen kommer att få brainstorma om vad de tänker på när de hör ”Mitt hem”. Vi kommer även att involvera föräldrarna i detta. De kommer att få hjälpa barnen att fotografera familjemedlemmar mm. Ivar kommer också på hembesök! (vår lilla igelkott som följer varje barn hem, sen får barnet med hjälp av Ivar berätta om vad som hände där hemma hos barnet)
• Vara ute i skog och mark och upptäcka! Använda material från naturen i vårt skapande. Se årstidernas växlingar.
• ”Titta” lite närmare på vår kropp, hur fungerar den, vad kan den göra, vad kan den känna osv. testa oss själva, mäta, se skillnader och likheter, symmetri och experimentera.
• Använda oss av materialet ”Stegvis” när vi arbetar med värdegrunden.
Dokumentation:
• Fotografera och filma. Anteckna barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar tillsammans.
• Detta kommer att bli synligt för pedagoger, barn och föräldrar på vår Lpfö tavla. Vissa delar kommer att redovisas på UNIKUM.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: