Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen och upplysningen vt -16

Skapad 2016-05-18 10:07 i Laröds skola Helsingborg
Arbetsområde som behandlar franska revolutionen och upplysningen
Grundskola 7 – 9 Historia

Upplysningens idéer gav inspiration till de människor som drev fram förändringar i det franska samhället. Samtidigt drabbades landet av missväxt och ekonomisk kris. Tankarna från upplysningen spred sig till både Amerika och Frankrike, och resultatet blev en blodig revolution som kom att förändra inte bara Frankrike, utan stora delar av Europa och kommit att påverka vår moderna syn på demokrati.

Innehåll

Mål och centralt innehåll

Under arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att:
- använda historiska begrepp för att analysera hur man kan använda historia
- använda tolkningar av tidsperioder, händelser och personer för att förstå hur historien hänger ihop
- resonera om orsaker till och konsekvenser av Franska revolutionen

Centralt innehåll:
Undervisningen ska enligt kursplanen behandla:
- revolutioner och framväxten av nya idéer
- vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att förbättra sina levnadsvillkor

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Undervisning

Under arbetsområdet kommer du att få undervisning om:
- upplysningens idéer
- franska revolutionens utveckling
- kejsartiden som följde efter revolutionen
- vilka förändringar som revolutionen förde med sig i Frankrike och andra delar av världen

Du kommer att använda den digitala läroboken för att fördjupa dig i olika delar av det faktamaterial som finns. Du förväntas kunna följande:
- orsaker till och konsekvenser av upplysningen
- orsaker till och konsekvenser av franska revolutionen
- fakta kring händelser och personer som varit viktiga under den period vi studerar

Bedömning

Det som kommer att bedömas är ett skriftligt prov där du visar dina förmågor och kunskaper. Provet kommer att ges den 27/5.
De förmågor som kommer att bedömas är:
- dina kunskaper om perioden
- din förmåga att diskutera hur samhället förändras
- din förmåga att använda historiska begrepp.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 9
  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 • Hi  A 9
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Matriser

Hi
Franska revolutionen och upplysningen

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Faktakunskaper
Du har ännu inte visat kunskaper om franska revolutionen och upplysningen och om händelser och personer viktiga för perioden.
Du har baskunskaper om franska revolutionen och upplysningen och om händelser och personer viktiga för perioden.
Du har goda kunskaper franska revolutionen och upplysningen och om händelser och personer viktiga för perioden.
Du har mycket goda kunskaper om franska revolutionen och upplysningen och om händelser och personer viktiga för perioden.
Diskutera
Du kan ännu inte diskutera franska revolutionen och upplysningen. Du diskuterar ännu inte orsaker och följder till dem.
Du kan diskutera franska revolutionen och upplysningen på ett enkelt sätt. Du diskuterar orsaker och följder till dem på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera franska revolutionen och upplysningen på ett utvecklat sätt. Du diskuterar orsaker och följder till dem på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera franska revolutionen och upplysningen på ett välutvecklat sätt. Du diskuterar orsaker och följder till dem på ett välutvecklat sätt.
Begreppsanvändning
Du kan ännu inte använda historiska begrepp när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: