Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parläsning

Skapad 2016-05-18 11:50 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Ett läsprojekt där eleverna i åk 5 läser högt för varandra två och två eller tre och tre. Ur boken Ivanhoe som utspelar sig i England på medeltiden.
Grundskola 5 Svenska Historia

Nu har du chansen att träna högläsning. Under några veckor kommer du och en kamrat att gemensamt läsa en bok högt för varandra. Ni kommer att diskutera det ni har läst för att på så sätt öka er språkmedvetenhet, läsförståelse och er förmåga att läsa mellan raderna. Efter varje kapitel som ni läst finns det frågor. Ibland finns svaret i texten och ibland får ni tänka till själva och diskutera er fram till ett svar.

Innehåll

Arbetets syfte och övergripade mål

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Mål för dig som elev

När vi är klar med projektet kommer du att

 • känna dig säkrare på att läsa högt för någon annan
 • ha tränat läsflyt och att läsa med inlevelse
 • diksuterat och analyserat innehållet i en skönlitterär bok
 • ha tränat på att läsa mellan raderna
 • fått en förståelse för det var att leva på medeltiden i Sverige och i England

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Så här ska vi arbeta

Du kommer att varje vecka läsa högt med din läspartner.

Ni turas om att läsa ur boken.

Ni kommer att få tillfällen till att diskutera innehållet i er bok och svara på frågorna till varje kapitel.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Det här kommer att bedömas

Min lärare kommer att

 • lyssna på mig när jag läser så att läshastighet och läsflyt kan bedömas
 • lyssna på när jag samtalar om den bok jag har läst för att kunna bedöma din läsförståelse
 • diskutera med mig så att jag visar att jag kan läsa mellan raderna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: