Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov 3 i matematik år 8 vt 2016

Skapad 2016-05-18 12:01 i Apalbyskolan Västerås Stad
Resultatredovisning av prov 3 i matematik år 8
Grundskola F – 8 Matematik

Under läsåret har vi arbetat med beräkningar av tal i olika former, bråk och procent samt geometri. Det har bl a handlat om taluppfattning, beräkningar med decimaltal, negativa tal och med tal i bråkform. Vi har dessutom arbetat med tal i potensform och grundpotensform, Inom geometri-avsnittet har vi beräknat omkrets och area för olika former och även räknat med skala. De senaste veckorna har vi arbetat med algebra och funktioner. Det har främst handlat om att skriva och tolka uttrycka samt lösa ekvationer.

Provet består av två delprov. Det ena består av uppgifter som utförs utan miniräknare. Det andra delprovet består av uppgifter med problemlösning och där miniräknare är tillåten. På detta delprov krävs att du redovisar dina lösningar så tydligt du kan. Syftet med provet är i huvudsak att stödja bedömning. Eftersom alla mål inte prövas i detta prov utgör ditt resultat på provet endast en del av underlaget för den samlade bedömningen när läraren bedömer vilket terminsbetyg du uppnått.

Matriser

Ma
Prov 3 i matematik år 8 vt 2016

Provbetyg för provet som helhet

F
E
D
C
B
A
Betyg

Ma
Prov 3 i matematik år 8 vt 2016

Aritmetik: Tal och tals användning

Öva mer
Delvis
Behärskar
1a Addition (skriftlig metod)
1b Subtraktion (skriftlig metod)
2a Multiplikation med flersiffriga faktorer (skriftlig metod)
2b Multiplikation med decimaltal
3a Division med tal som slutar på nollor
3b Division med tal mindre än 1
4 Prioriteringsregeln
5 Addition och subtraktion med negativa tal
6 Tolka tal i potensform
7 Skriva tal i grundpotensform

Bråk

Öva mer
Delvis
Behärskar
8a och c Addera och subtrahera bråk med olika nämnare
8b Dividera ett tal i bråkform
8d Multiplicera två tal i bråkform
8e Multiplicera tal i bråkform med heltal

Procent

Öva mer
Delvis
Behärskar
9a, b och c Beräkna delen med huvudräkning

Algebra

Öva mer
Delvis
Behärskar
10 Skriva uttryck
11, 12, 13 Förenkla uttryck utan parenteser
14a Skriva uttryck (omkrets)
14b, 17b Beräkna ett uttrycks värde
15, 16 Förenkla uttryck med parenteser
17a Skriva uttryck (area)
18 Lösa ekvationer (av typen kx +m = a )
19 Lösa olika typer av ekvationer (svårare)
20 Samband mellan ekvation och problemlösning
21 Metod för ekvationslösning

Problemlösning

Öva mer
Delvis
Behärskar
Problemlösning

Kommunikation (Hur du redovisar dina lösningar)

Öva mer
Delvis
Behärskar
Tydlighet och struktur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: