Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden år 5

Skapad 2016-05-18 12:43 i Skolan Lär Grundskolor
Grundskola 5 Historia

Vi kommer att jobba med Stormaktstiden i Sverige som var år 1611-1718. Där kommer ni att få lära er hur Svergie blev en stormakt och hur de kontrollerade handeln men även dess nergång och fall. Det är många olika människor som har suttit vid makten under den här tiden vilka vi även ska titta närmare på. Vi kommer att besöka Varamuseet och titta på en del kortare faktafilmer.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

- känna till vad som menas med en stormakt

- kunna varför tiden 1611-1718 kallas Sveriges stormaktstid och

- hur Sverige får nya gränser.

- ha kunskaper om Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna, Kristina,

Karl X, Karl XI och Karl XII

- ha kunskaper om trettioåriga kriget

- känna till fakta om regalskeppet Vasa och regalskeppet Kronan.

- ha kunskap om häxprocesserna, hur det gick till då postverket utvecklades och hur nyheter spreds i landet.

- känna till hur ”vanligt folk” hade det, både män, kvinnor och

barn.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Arbetsformer

- Gemensamma genomgångar där vi läser, samtalar och reflekterar

- Ni besvarar instuderingsfrågor med hjälp av läroboken

- Vi ser på film

- Ni får göra ett grupparbete om olika personer, händelser el dylikt.

- Vi besöker Vasamuseet.

Bedömning

Jag kommer bedöma grupparbetet och redovisningen på det. Jag kommer även titta på din insats i grupparbetet för att se till att alla är delaktiga i arbetet.
Du kommer även få visa dina kunskaper under gemensamma diskussioner i klassen samt ditt resultat på tipsrundan om stormaktstiden.

Dessa är de kunskapskrav du jobbar mot:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: