Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria Renässans, Upplysning och romantik

Skapad 2016-05-18 13:30 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbete med tre epoker inom litteraturen; renässsans, upplysning och romantik. Du kommer att lära dig fakta kring de olika epokerna upphängt på så kallade nyckelord, några författare och deras mest kända verk och vad som hände i samtiden. Du kommer att på egen hand få läsa och analysera utdrag ur texter som är typiska och skrivna under dessa perioder.
Grundskola 7 – 9 Svenska
...

Innehåll

Ur Lgr 11 kursplanen för svenska

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen vilar på det övergripnade perspektivet, det historiska perspektivet. (Lgr 11 del 1 s 9)

Undervisningen syftar i huvudsak till följande kunskapsmål som skolan ska ansvara för att du ska nå: (Lgr 11 del 2 s 13)

-Har fått kunskaper om och insikt i det svenska , nordiska och västerländska kulturarvet.

Du kommer att få ta del av följande i undervisningen i detta arbetsområde:

-Fakta om de olika tidspekorna upphängt på nyckelord

-Fakta om författare och deras verk med fokus på Shakespeare; Hamlet, Defoe; Robinson Crusoe och Shelley; Frankenstein

-Läsning av litteratur, utdrag ur olika böcker

Undervisningen kommer att bestå av lärargenomgångar och självstudier där du själv tar ansvar för din inlärning. Du kommer också få ta ansvar för att inhämta information och dela med dig till andra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa vad du lärt dig

Du ska visa att du kan fakta om de olika tidsepokerna, författare och deras verk. Du ska också visa att du kan analysera texter och filmatisering av texter.

-Faktakoll på de olika tidsepokerna upphängt på nyckelord

-Faktakoll på författare och deras verk

-Text/ Filmanalys

Tidsram

Ca v 16-20.  

Bedömning

E

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll, med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter vissar eleven grundläggande läsförståelse

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i.

C

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman

Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i.

A

 Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texers innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.

Eleven för också välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.

Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: