Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgårdens djur

Skapad 2016-05-18 13:36 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Djuren som finns på en svensk bondgård
Grundskola 1 Bild Svenska NO (år 1-3)

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om de vanligaste djuren på en bondgård.

Vad heter kycklingens pappa? Var bor hästen? Varifrån kommer mjölken? Vad heter fårets unge?

Hur många spenar har en ko? - och mycket mer.

Innehåll

Övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Långsiktiga mål

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Konkretisering

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska du få:
- läsa om de vanligaste djuren på en bondgård, deras familjer och hur de lever
- se på filmer och lära dig om livet på en bondgård
- måla av djuren
- delta i samtal där vi diskuterar vad vi har för nytta av djuren
- sjunga djursånger

-ta reda på fakta om bondgårdsdjur

Bedömning

Efter temaarbetets slut ska du kunna:
- namnen på våra vanligaste bondgårdsdjur och kunna gruppera dem i deras familjer:

-kunna vad djurens  kroppsdelar heter

-veta vad gör djuren för nytta

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: