Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2016-05-18 15:01 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Tema: "Bondgård"
Grundskola F – 2 NO (år 1-3)

 

Vi ska

•Lära oss om bondgårdens djur genom faktaböcker.

•Skriva faktatexter om djuren.

•Titta på filmer om djuren.

•Skapa djur i olika material.

•Arbeta själv och tillsammans med andra.

•Träna på att ta ansvar för dina arbetsuppgifter.

Innehåll

Syften

Undervisningens innehåll: Vad?

Bondgårdens djur: gris, ko, häst, får, höns.

Maten gårdens djur kan ge: mjölk, kött och ägg.

 Bonden odlar olika sädeslag som vete,korn,råg och havre

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi ska besöka en bondgård

Med hjälp av VÖL strategien och tankekartan

ska vi,

Känna igen bondgårdens djur och veta vad de äter.

Känna till vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.

Känna till hur djuren låter och vad deras läten kallas.

Veta vad vi får från djuren på bondgården.

Känna till vad man kan odla på bondgården.

Kunna göra jämförelser mellan livet på bondgården förr och nu.

 

Bedömning

Bedömning

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

•Aktivt delta i diskussioner och samtal.

•Benämna de vanligaste bondgårds djuren.

•Kunna djurens olika namn i en familj.

•Skriva en enklare faktatext.

•Kunna namnet på minst 3 av de fyra sädeslagen.

.Kunna namnge tre sädeslag samt vet vad de heter och kan berätta skillnaden mellan två olika sädeslagen

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3

Matriser

NO
Bondgård

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag
Förmåga att analysera, reflektera och förstå begrepp
 • NO
kan namnge fyra bondgårdsdjur och deras läten
kan namnge fyra bondgårdsdjur och deras läten samt vad de kallas och namnen på deras familjemedlemmar
kan namnge fyra bondgårdsdjur och deras läten och namnen på deras familjemedlemmar kan säga två saker som vi får från de fyra bondgårdsdjuren
Jag
Förmåga att hantera information.
kan namnge tre sädeslag på bondgården
kan namnge tre sädeslag samt vet vad de heter
kan namnge tre sädeslag samt vet vad de heter och kan berätta skillnaden mellan två olika sädeslagen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: