Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt 2016

Skapad 2016-05-18 15:03 i Öjersjö Brunn Partille
Planering för sv-undervisningen vt 2016: enskild undervisning samt klassundervisning
Grundskola 8 Svenska

Enskild undervisning:

 

 1. Ordklasserna substantiv (även konkreta/abstrakta), adjektiv & verb. Skriva för hand.

 

Hur?

 • “Utesvenska” (praktisk svenska) genom promenader där vi letar efter olika substantiv och hittar ord från de andra ordklasserna till det funna ordet (ex träd - högt - klättra)
 • Filmklipp från grammatikbolaget, program 1-3
 • Välja en nyhet från www.8.sidor.se. Efter att ha läst nyheten: ta ut ord från de tre ordklasserna
 • Bildsamtal. Utifrån stora foton med olika motiv, får man välja ett kort. Därefter ska man finna 3 ord från varje ordklass på fotot samt skriva en mening och en fråga till kortet.
 • Liber espresso: övningar till de tre ordklasserna.

 

Undervisning i klass:

 

 1. Faktatext. Skriva på dator.

 

Hur?

 • Samtal om typiska drag i en faktatext.
 • Skriva egen faktatext genom att först läsa in sig på området,
 • Ta ut stödord mha en mall
 • Skriva egen faktatext utifrån stödorden.
 • Bearbeta texten språkligt.
 • Ge och få kamratrespons på texterna

 

 

 1. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter.

 

Hur?

 • Högläsning följt av klass-samtal om budskap och innehåll.


(På de gemensamma lektionerna läggs även viss tid till att skriva veckans blogginlägg, vilket inkluderar reflektioner över vad man gjort samt lärt sig under skolveckan.)  

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: