Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 3

Skapad 2016-05-18 15:37 i Bäckagårdsskolan Halmstad
De tre stora religionerna Kristendom, Judendom och Islam. Vad är likt och vad skiljer dem åt?
Grundskola 3 Religionskunskap SO (år 1-3)

De tre stora religionerna Kristendom, Judendom och Islam. Vad är likt och vad skiljer dem åt?

 

 

 

 

 

 

 

När vi är klara ska du ha kunskap om, visa förståelse och färdigheter vad gäller

 • vad som kännetecknar de tre olika religionerna
 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de tre religionerna

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Undervisning

Under kommande veckor kommer vi att läsa faktatexter om de olika religionerna, diskutera och resonera tillsammans om olika frågor och ställningstaganden. Vi kommer se på film och göra olika slags uppgifter, både muntliga och skriftliga.

Matriser

Re SO
Din förmåga att

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmmåga
Samtala, diskutera, resonera
Du deltar sparsamt.
Du är aktiv och är med och diskuterar och resonerar.
Du är aktiv och är med och diskuterar och resonerar. Du breddar och för diskussionen framåt.
Begreppslig förmåga
faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara några ord och begrepp.
Du har grundläggande kunskaper och kan förklara fler ord och begrepp.
Du har goda kunskaper. Du har förstått alla ord och begrepp och kan använda dem i ett sammanhang.
Analysförmåga
göra jämförelser mellan olika religioner och se likheter och skillnader mellan dem
Du har grundläggande kunskaper och kan med hjälp av bilder eller stödord göra en enkel jämförelse.
Du kan nämna några utmärkande drag för de olika religionerna och göra en enkel jämförelse.
Du kan berätta om flera utmärkande drag för de olika religionerna och kan göra jämförelser mellan dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: