Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Billy Elliot

Skapad 2016-05-18 15:52 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi arbetar med muntlig argumentation
Grundskola 7 – 9

"It sort of feels good. It starts stiff and that but once I get going, then I like forget everything and I sort of disappear. Like I feel a change in my whole body -- like there's fire in my body. I'm just there -- flyin' like a bird -- like electricity, -- yeah, like electricity." 

Innehåll

Avsnitt 1

Syftet med undervisningen är att du ska bli säkrare på att tala och argumentera på engelska.

Kopplingar till läroplan

  • En  7-9
    Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
  • En  7-9
    Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • En  7-9
    Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser

Engelska- muntlig framställning

E
D
C
B
A
Muntlig produktion
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och har viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Interaktion
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: