Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2016-05-18 17:36 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi läser om det ekologiska fotavtrycket och hållbar utveckling samt hittar ett nytt användningsområde för en gammal pryl.
Grundskola 6

Vi kommer under ett antal veckor prata om hållbar utveckling och vad detta handlar om.
Vi kommer prata om vad som påverkar miljön och vilka val vi själva kan göra i vår vardag.

Innehåll

Syfte och mål

Efter det här arbetsområdet ska du:

  • veta vad som menas med hållbar utveckling
  • kunna redogöra för ditt ekologiska fotavtryck
  • kunna ge förslag på något man kan göra för att minska sitt fotavtryck
  • inse värdet av återanvändning
  • Konstruera ett nytt användningsområde av en "ratad pryl" genom att använda teknikens arbetssätt:  
  • skissa en ide
  • genomföra iden
  • pröva och ompröva tills resultatet blir bra

Begrepp vi arbetar med:

Ekologiskt fotavtryck, återvinning, hållbar utveckling, 

Arbetsgång

Moment:

Läsa om och diskutera det ekologiska fotavtrycket

Förmågor som tränas:

- Begrepp.
- Läsa faktatext.
- Samtala.

Kunskapskrav
Eleven tränar på att:

-samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt

Moment:

Skissa en idé till konstruktionsarbetet.

Kunskapskrav
Eleven tränar på att:

göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord.

Moment:

Konstruera en ny användbar pryl av en gammal pryl eller skräp.

 Kunskapskrav
Eleven tränar på att:

-genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller.

Uppgifter

  • Test av uppgift

Matriser

Tema LPP för år 4-6 Lerbäckskolan

Kunskapskrav

Eleven kan:
?
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
...
Här finns möjlighet att koppla till läroplanen
Känner till begreppen ekologiskt fotavtryck och hållbar utveckling och kan använda dessa i diskussioner om den globala miljön.
...
Här finns möjlighet att koppla till läroplanen
Ha en idé till ett konstruktionsarbete och göra en skiss.
...
Här finns möjlighet att koppla till läroplanen
Pröva möjliga idéer samt konstruera en enkel konstruktion från ett givet material med fokus på "återvinning".
...
Här finns möjlighet att koppla till läroplanen
Presentera en färdig konstruktion med idéskiss + en text eller film om arbetet, materialval samt hur arbetet har framskridit.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: