Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sprattelgubbe

Skapad 2016-05-18 17:51 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Konstruktionsuppgift, planering, skiss, ritning, konstruktion med axlar och hävarmar, utvärdering av arbete.
Grundskola 4 Teknik
...

Innehåll

Konkretiserade mål för eleverna i arbetsområdet Sprattelgubben

Du ska göra en skiss,ritning och mall på en sprattelgubbe.

Du ska upptäcka hur man kan förflytta en rörelse i en axel till en annan rörelse i en annan axel.

Du ska träna dig i att utvärdera ditt arbete utifrån hur väl din ritning fungerade, hur funktionen blev, hur nöjd du är med utfromningen.

Du ska träna din problemlösningsförmåga och kunna göra verklighet av dina idéer.

Du ska träna på att självständigt driva ditt eget arbete framåt.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Undervisning/arbetssätt

Eleverna får helt fritt bestämma vad de ska göra och hur de ska göra det. Först ritas en skiss på både framsida och baksida där det framgår vad och hur det ska röra sig. Sedan ska eleverna göra sin "sprattelgubbe" så som de har tänkt.

Varje elev ska göra en utvärdering av arbetsområdet och reflektera kring svårigheter och hur man kan utveckla. Eleverna ska också tänka på hur väl de har lyckats och göra någon slags bedömning av sitt arbete.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: