Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i Förskoleklass

Skapad 2016-05-18 20:17 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Pedagogisk planering i svenska och språkutveckling för förskoleklass.
Grundskola F Svenska

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt och inspirerande sätt ges förutsättningar att utveckla sin språkliga och fonologiska medvetenhet.

Innehåll

Innehåll

Genom undervisning i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Rimma

- Känna till skillnaden mellan ord och mening .

- Känna till samband mellan ljud och bokstav.

- Återberätta en saga eller händelse så andra förstår.

- Tala i grupp, samt lyssna på andra.

- Ta och ge muntliga instruktioner.

- Samarbeta och kommunicera.

 

 

Metod

- Vi arbetar kontinuerligt med språklekar utifrån Bornholmsmodellen.

- Daglig högläsning med samtal om innehåll och ords betydelse.

- Biblioteksbesök.

- Diskussion och samtal kring olika teman/händelser som ligger nära eleverna, i stor och liten grupp.

- Enklare skrivarbeten för hand och på iPad utifrån elevernas upplevelser och dokumentation.

 

 

Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Mål att sträva efter:

- Eleven har hittat olika sätt att använda sin språkliga förmåga.

- Eleven har fått möjlighet att reflektera över sin egen lärprocess, t ex när vi jämför arbeten i början och i slutet av läsåret.

- Elevens intresse för böcker har ökat.

- Eleven har blivit intresserad och nyfiken på bokstäver och skriftspråket.

- Elevens språkliga medvetenheten har stärkts.

- Eleven har utvecklat sin förmåga att berätta och samtala i grupp.

- Eleven är medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom:

- Bornholms screening höst/vår termin

- Följer skrivutvecklingen i elevernas böcker 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: