Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NAKNAK01b Block 2: Energi och hållbar utveckling

Skapad 2016-05-18 21:50 i Testskola Gymnasiet Kristinehamn
Gymnasieskola Naturkunskap
...

Innehåll

Syfte

Att förstå olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Diskutera och ta ställning i frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan.
Få kunskap om ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft

Förmågor vi tränar på

 • Diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
 • Ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling.
 • Planera och genomföra en naturvetenskaplig undersökning.

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 

 • Redogöra för, och använda begreppen:

  Växthuseffekt, Fotosyntes, Cellandning, Autotrof, Heterotrof, Erosion, Ozonlager, Väder och klimat, Population, Ekosystem, Individ, Art, Näringsväv, nedbrytare, konsument, näringskedja, producent, näringspyramid, Kolets kretslopp, Vattnets kretslopp, Kvävets och fosfors kretslopp

 • Med naturvetenskapliga kunskaper redogöra för ett område inom miljö och diskutera hur det är kopplat till samhällsfrågor så som jämställdhet, ekonomi och mänskliga rättigheter.
 • Planera, genomföra och dra slutsatser av laborationen “Exkursion”.

 

Arbetssätt

 • Genomgångar i klassrummet
 • Filmer på bloggen
 • Film “En obekväm sanning”. “Vi handlar, vem betalar”
 • Exkursion
 • Diskussioner i helklass och mindre grupper.

Examination

 • Debatt
 • (Om man är frånvarande vid debatten får man göra en skriftlig inlämningsuppgift.)

Matriser

Nak
NAKNAK01b Block 2: Hållbar utveckling

E
C
A
Diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle
Ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling
Planera och genomföra en naturvetenskaplig undersökning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: