Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker från Upplysningen till Realismen

Skapad 2016-05-19 10:11 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • läsa och analysera olika typer av skönlitterära böcker och texter
 • förbereda och delta i diskussioner och argumentationer och framföra muntliga presentationer kring böcker och utdrag som vi behandlar 
 • anpassa ditt språk att tala och skriva utifrån de uppgifter som genomförs

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Vad:

 • förmågan att läsa och analysera olika klassikers innehåll och budskap, samt att koppla detta till den tid boken är skriven i, orsakssamband i boken och liknande texter
 • förmågan att koppla det du läst till egna upplevelser, händelser i världen samt kopplingar mellan boken och författaren
 • förmågan att delta i och föra diskussioner och argument kring klassiska texter samt framföra egna tankar och åsikter om texternas innehåll
 • förmågan att förbereda och framföra muntliga presentationer om klassiska författare

Hur:

 • läsa och skriva reflektioner/omdöme kring en vald klassiker
 • förbereda och delta i bokseminarier kring kortare utdrag ur klassiska texter
 • förbereda och framföra muntliga presentationer kring de böcker du har läst samt dess författare

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  E 9
  Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Undervisning och arbetsformer

 • genomgångar och diskussioner kring vad en klassiker är, vilka böcker som blir klassiker och olika tidsåldrar inom litteraturhistorien
 • egen läsning av en klassiker samt att skriva reflektioner kring bokens innehåll
 • förberedelser inför genomförande av två bokseminarier
 • förberedelser inför och framförande av muntliga presentationer kring olika klassiska författare och dess verk

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Uppgifter

 • Bokcirkel

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: