Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Écrivez un texte! Skrivarbete för da13 vt16

Skapad 2016-05-19 15:16 i Da Vinciskolan Ale
Du ska skriva en berättande text på franska. Den ska innehålla dåtid, nutid och framtid.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Beskrivning av arbetet:

Du ska skriva en egen text på franska. Det kan vara en presentation av dig själv, om något du är mycket intresserad av eller en berättelse du hittar på.

 Den ska innehålla nutid, olika dåtidstempus och framtid. Försök att få till ett så varierat språk som möjligt, men gör det inte svårare än vad du behärskar.

 Till din hjälp har du din textbok med den gulbeigea grammatikdelen, din skrivbok med alla genomgångar samt ordlista. Du ska med hjälp av dem försöka skriva en så korrekt text som möjligt. Texten bör vara minst en halv A4-sida, men inte mer än en A4. Du får inte använda nätet/google translate.

 

Du visar din förmåga att:

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådda
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

För kunskapskrav m m, se Unikum.

 

Bonne chance!

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk - indelade i moment (inkl F)

Lyssna och läsa – reception

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
helheten och uppfattar väsentliga detaljer
I enkla texter om vardagliga ämnen kan eleven förstå
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet
i enkel form
i enkel form och detaljer
översiktligt och detaljer
samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
med godtagbart resultat
med tillfredsställande resultat
med gott resultat
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven
välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Tala och skriva – produktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar
enkla förbättringar av egna framställningar
enkla förbättringar av egna framställningar

Samtala och skriva - interaktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven välja och använda sig av
någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Kommunikationens innehåll – realia

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I olika sammanhang och områden där språket används kommenterar eleven några företeelser och kan då också
i enkel form göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

M2
Kunskapskrav i moderna språk - indelade i moment (inkl F)

Lyssna och läsa – reception

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
helheten och uppfattar väsentliga detaljer
I enkla texter om vardagliga ämnen kan eleven förstå
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet
i enkel form
i enkel form och detaljer
översiktligt och detaljer
samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
med godtagbart resultat
med tillfredsställande resultat
med gott resultat
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven
välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Tala och skriva – produktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar
enkla förbättringar av egna framställningar
enkla förbättringar av egna framställningar

Samtala och skriva - interaktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven välja och använda sig av
någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Kommunikationens innehåll – realia

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I olika sammanhang och områden där språket används kommenterar eleven några företeelser och kan då också
i enkel form göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: