Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 5 - "Temperatur och diagram"

Skapad 2016-05-20 13:14 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering med stöd av "Matte Direkt Borgen 5A"
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Mål

När du har arbetat med kapitel 5 ska du kunna

-  läsa av termometern

- läsa av och förstå linjediagram

- rita linjediagram

- räkna ut medelvärde

- läsa av och förstå cirkeldiagram

Matteord - plusgrader, minusgrader, Celsius, temperaturen stiger, temperaturen sjunker, linjediagram, medelvärde, medeltemperatur, genomsnitt, cirkeldiagram

 

 

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Genomförande

 • Vi kommer ha genomgångar i helklass på alla nya moment som tas upp i kapitlet
 • Vi kommer att lösa uppgifter tillsammans i helklass på tavlan och ha diskussioner om vad vi gör i varje steg av uträkningarna
 • Eleverna kommer få räkna enskilt i sina matematikböcker
 • Vi kommer ha problemlösning i grupp återkommande varje vecka inom det angivna kapitlet

Bedömning

Du kommer att bli bedömd hur väl du klarar ovanstående mål; både muntligt, skriftligt och genom diagnoser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: