Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 6 och 7 - "Tal" och "Bråk"

Skapad 2016-05-20 13:29 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering med stöd av "Matte Direkt Borgen 5B"
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Mål

När du har arbetat med kapitel 6 ska du kunna

- veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14+8*4

- kunna räkna division med minnessiffror

- förstå vad som menas med negativa tal

- kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal

- kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10-5=?+2

Matteord - prioriteringsregeln, rest, negativa tal, likhetstecknet

 

När du har arbetat med kapitel 7 ska du kunna

- skriva en halv med olika bråk

- jämföra och storleksordna bråk

- räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18

- skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

Matteord - bråk, bråkplank, del av antal

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Genomförande

 • Vi kommer ha genomgångar i helklass på alla nya moment som tas upp i kapitlet
 • Vi kommer att lösa uppgifter tillsammans i helklass på tavlan och ha diskussioner om vad vi gör i varje steg av uträkningarna
 • Eleverna kommer få räkna enskilt i sina matematikböcker
 • Vi kommer återkommande varje vecka ha problemlösning i mindre grupper

Bedömning

Du kommer att bli bedömd hur väl du klarar ovanstående mål; både muntligt, skriftligt, genom diagnoser och avslutningsvis genom ett prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: