Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA vt -16

Skapad 2016-05-20 13:33 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Under vårterminen kommer du att arbeta med:

- Läsa och skriva:läs och skrivstrategier, bearbeta text, handstil, ordklasser, stavningregler (e-ä, o-å, dubbelteckning) och skiljetecken, läsförståelse, 

- Tala, lyssna och samtala: argumentera och muntliga presentationer

- Berättande texter: faktatexter, berättelser (inledning, handling och avslut), insändare, dikter

- Språkbruk: tankekartor, stödord

- Informationssökning och källkritik: källkritik och sökning med hjälp av olika källor

 

Arbetsformer

- Lärarledda genomgångar

- Läsa, lyssna och skriva olika texter enskilt, par och i grupp

- Argumentera och muntliga presentationer i par och i grupp

- Bearbeta texter i par och i grupp

- Söka information och kritiskt granska enskilt och i par

Bedömning - vad och hur

Du kommer bli bedömd utifrån observationer i klassrummet och dina skriftliga och muntliga framställningar.

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  A 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • SvA  A 6
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
 • SvA  A 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt även beskriva sin upplevelse av läsningen
 • SvA  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
 • SvA  A 6
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
 • SvA  A 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • SvA  A 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • SvA  A 6
  Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • SvA  A 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • SvA  A 6
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
 • SvA  A 6
  Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
 • SvA  A 6
  Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • SvA  A 6
  Dessutom kan elev­ en förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: