Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

General Test 2 - Magic 5 Chapter 9-16

Skapad 2016-05-21 15:23 i Öjersjö Brunn Partille
General Test 2 - Magic 5 chapter 9-16: A Reading comprehension "Nora talks about her birthday." B Listening comprehension "Hello, I´m Emma!" C Wordknowledge: writting emails/letters, time of the day, prepositions and sparetime activities. Fill in the missing word. D Grammar: The past tense -ed (preteritum), do/does, there is/there are, ing.form, adjectives and question words. Choose the correct alternative. E Grammar: Adjectives.(Komparera korta med -er, the ...-est resp. långa adjektiv med more ... and the most ....) F Making questions with do. "This is Noah." + using question words G Wordknowledge "What do you need to write a letter?" H Wordknowledge "Which words about acting or the theatre?" I Grammar: is/are + ing.form " What are they doing?" J Writing "Write a letter to a friend. Tell him/her something you have done in school that was fun."
Grundskola 4 – 6 Engelska

You are going to work with Magic 5 chapter 8-16 using your Classbook, Word Trainer, Work Book and the Web at www.studentlittertur.se. Each chapter has a planning that you are supposed to follow with exercises to improve your reading, listening, talking and writing of English. There will be some short briefings of grammar and new words/phrases in class, and we are also going to discuss the various texts and contexts. Your thoughts and feelings as well as your knowledge of the English speaking world are an important part of the discussions.

Innehåll

Syfte

Syftet är att du skall känna dig säkrare på ord/uttryck och grammatik som berörs i kapitel 9-16, och att du förbättrar din läsförståelse, hörförståelse, muntliga och skriftliga förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll år 4-6

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt - Study Plan

 

You are going to work with Magic 5 chapter 8-16 using your Classbook, Word Trainer, Work Book and the Web at www.studentlittertur.se

Each chapter has a planning that you are supposed to follow with exercises to improve your reading, listening, talking and writing of English.

There will be some short briefings of grammar and new words/phrases in class, and we are also going to discuss the various texts and contexts.

Your thoughts and feelings as well as your knowledge of the English speaking world are an important part of the discussions.

Bedömning mot kunskapskrav för betyg E år 6

Du bedöms på ditt engagemang, deltagande i kursen och på de olika delmomenten av provet.

General Test Magic 5 Chapter 9-16:

A Reading comprehension "Nora talks about her birthday."                                

/6

B Listening comprehension "Hello, I´m Emma!"                                                

/10

C Wordknowledge: writting emails/letters, time of the day, prepositions and sparetime activities. Fill in the missing word.                                                  

 /10

D Grammar: imperfekt, do/does, there is/there are, ing.form, adjectives and question words. Choose the correct alternative.

/11

E Grammar: Adjectives.(Komparera korta med -er, the ...-est resp. långa adjektiv med more ... and the most ....)

/6

F Making questions with do. "This is Noah."

/5

G Wordknowledge: Writing letters "What do you need to write a letter?"

/4

H Wordknowledge: ActingTheatre "Which words about acting or the theatre?"

/6

I Grammar: is/are + ing.form " What are they doing?"

/9

J Writing "Write a letter to a friend. Tell him/her something you have done in school that was fun." (Hälsningsfraser, intro och upplevelse av skolan).

Skriftligt omdöme på din  kommunikativa förmåga att våga använda engelska utifrån innehåll och språk.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser

En
General Test 2 Magic5 chapter 9-16

Practise more! Du behöver repetera.
Good! Du visar grundläggande förståelse
VeryGood! Du visar en djupare förståelse
Excellent! Du visar god förståelse
A Reading comprehension: Nora talks about her birthday. Answer six questions about days, presents, people and the party.
B Listening comprehension: Emma is talking about herself. Listen and answer ten questions about countries, age, activities, future, relations and time.
C Wordknowledge: Fill in the ten missing words from chapter 9-16. Only one word is missing in sentence 1-10. Temat är fritidssysselsättningar och brevskrivning.
D Grammar: Underline the correct eleven alternative a or b: presens eller preteritum (-ed), do eller does i frågor, there is eller there are, is eller are + ing-form, komparation med ... -er och the ... -est eller more ... och the most ... . samt frågeord som what, why, how many och how much och whose.
E Grammar: Att komparera sex korta eller långa adjektiv enligt ... -er och the ... -est eller more .... och the most ....
F Grammar: Att formulera fem frågor till Noah med do-omskrivning, rak ordföljd och infinitiv.
G Wordknowledge: Which of these do you need to write and send a letter? Underline four words.
H Wordknowledge: Underline six words about acting or the theatre.
I Grammar: Fill in the missing verbs 1-9 using the - ing form. Att välja is eller are + - ing form.
I Writing: Write a letter to a friend and tell him/her about something you´ve done in school that was fun. Att skriva i brevform med hälsningsfraser, att använda ett gott språk och fylligt innehåll. Skriftligt omdöme efter innehåll och språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: