Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden åk 2

Skapad 2016-05-21 16:51 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Temaarbete rymden, där vi arbetar med Big Bang, solen, planeterna, vår egen måne, stjärnhimlen, stjärnbilder och rymdresor.
Grundskola 2 Matematik Bild NO (år 1-3) Svenska

Under vårterminen kommer vi arbeta ämnesövergripande med tema rymden. Vi arbetar med Big Bang, solen, planeterna, vår egen måne, stjärnhimlen, stjärnbilder och rymdresor.

Innehåll

Konkreta mål

Detta vill vi att du ska känna till:

 • Hur universum skapades (Big Bang)
 • vad en galax är och vad vår galax heter
 • hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet
 • månens olika faser, som nymåne, fullmåne, halvmåne,
 • känna till fakta om minst en planet i solsystemet
 • hur det blir dag och natt
 • skriva en enkel text till olika rymdtemabilder
 • känna igen några stjärnbilder och känna till att stjärnhimlen ser olika ut olika årstider
 • använda vanligt förekommande begrepp som vi använder oss av i tema rymden

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Undervisning

Vi kommer att:

 • använda våra kroppar för att förklara himlakropparnas rörelser, månens olika faser, dag och natt
 • läsa och skriva faktatexter
 • skapa olika sorters bilder i och om ämnet
 • titta på film
 • med hjälp av digitala medel se hur rymden ser ut vid olika tillfällen.
 • använda oss av begreppen; solsystemet, nymåne, fullmåne, halvmåne, stjärnbild, universum, vintergatan, galax, planeter, Tellus, asteroid, meteorit, omloppsbana

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • bidra till resonemang om solen, månen och planeterna hur de rör sig
 • medverka till att identifiera månens olika faser och stjärnbilder
 • med stöd kunna förklara/visa hur det blir dag och natt
 • med hjälp av text och bild (sugarbook) visa dina kunskaper i ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: