Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof, Idrott och Hälsa åk 1 ht-15, vt-16

Skapad 2016-05-22 09:34 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Konkretiserade mål:

 • Du ska kunna delta i enklare lekar och spel.
 • Du ska oftast kunna ta och följa instruktioner och följa gemensamma regler.
 • Du ska oftast kunna samarbeta med andra elever.
 • Du ska pröva på olika motoriska grundformer, såsom rulla/rotera, springa, klättra, kasta, fånga, åla, stödja och krypa.
 • Du ska pröva på att röra dig fritt till musik och och härma rörelser och delta i enklare danser.
 • Du ska delta i uteaktiviteter.
 • Du ska våga delta i samtal och enkelt svara på frågor om din upplevelse av en aktivitet.
 • Du ska självständigt sköta dusch och ombyte. 

 

 

Matriser

Idh
Bedömning

Basnivå
Utmaning
Lekar och spel i samspel med andra.
Jag deltar i olika lekar och spel och kan oftast följa instruktioner och regler. Jag behöver ibland hjälp och stöd för att förstå varför regler finns och vad som händer när man inte följer dem. Jag kan oftast samarbeta med kamrater
Jag deltar i olika lekar och spel och kan följa instruktioner och regler och förstår varför de finns. Jag kan samarbeta med olika kamrater.
Motorik/rörelse
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t ex springa, hoppa, klättra och moment med redskap. Jag försöker att utmana mina motoriska färdigheter.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t ex springa, hoppa, kasta,klättra och moment med redskap. Jag utmanar ofta mina motoriska färdigheter och kan ofta göra rörelserna med kontroll.
Dans och rörelse
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma rörelser till musik och deltar i enkla danser.
Samtala och reflektera
Jag deltar i samtal kring aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: