Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentera muntligt åk4

Skapad 2016-05-22 11:34 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 Svenska
...

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser

Sv
Argumentera muntligt

Argumentera muntligt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
Jag behöver träna på att lyssna. Du avbryter eller gör annat.
Jag kan lyssna.
Jag kan lyssna aktivt och visar det tydligt med kroppen.
Tala
Jag behöver träna mer på att tala inför en mindre grupp eller klassen.
Jag kan tala inför mindre grupp eller klassen.
Jag kan tala inför mindre grupp eller klassen.
Tala - publikkontakt
Jag läser det mesta från mitt manus.
Jag har kontakt med publiken.
Jag har god kontakt med publiken.
Argumentera
Jag behöver öva mer på att argumentera för enkla saker.
Jag kan argumentera för enkla saker och använder flera argument.
Jag kan argumentera och använder olika sorters argument och låter övertygande.
Genomförande
Du har bråttom när du pratar så det kan vara svårt att höra vad du säger.
Du pratar i lagom takt så åhörarna hinner uppfatta vad du säger.
Du pratar avslappnat och verkar känna dig trygg med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: