Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri, bygg ett eget pepparkakshus

Skapad 2016-05-22 13:26 i Hovhultsskolan Uddevalla
Under en period framöver kommer klassen arbeta med geometri i matematiken. Som den del i detta arbete kommer du att få rita mallar och bygga ett eget pepparkakshus. De olika arbetsmomenten kommer handla om längdenheter, sträckor, omkrets, area, skala och vinklar.
Grundskola 4 – 6 Bild Matematik Teknik
Under en period framöver kommer klassen arbeta med området geometri i matematiken. Som en del i detta arbete kommer du att få rita mallar och bygga ett eget pepparkakshus. De olika arbetsmomenten kommer handla om längdenheter, sträckor, omkrets, area och vinklar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. 

 

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- beskriva form och storlek på geometriska begrepp.

- beräkna omkrets och area och visa på samband.

- sätta dig in i problem och använda nya strategier.

- motivera val av strategier vid problemlösning.  

- pröva och ompröva genom att först göra en prototyp.

-Samarbeta i grupp.

Arbetssätt och arbetsformer

Du kommer att få tillverka ditt eget pepparkakshus och arbeta matematiskt (även med  ämnena teknik och bild) genom att:

- rita mallar till olika husdelar.

- klippa ut och sätta ihop delarna provisoriskt.

- mäta omkretsen på huset.

- sätta ihop pepparkakshuset, färglägga samt pynta det.

 

Konkreta mål

  • Kunna samarbeta och kommunicera i grupp
   • Lära dig att konstruera/rita ett hus med begränsad “byggyta”
   • Förstå syftet med att först göra en mall som kan testas innan man bakar allt i pepparkaksdeg.
   • Kunna mäta noggrannt och konstruera vinklar som "passar ihop”.

   • Visa kunskap om geometriska former

 

  • Kunna beräkna area, omkrets och vinklar och omsätta det praktiskt

 

  .

Bedömning och dokumentation

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att samarbeta och vara delaktig i gruppen genom att komma med förslag, kunna argumentera, problematisera och diskutera olika lösningar och beräkningar. Jag kommer också att bedöma hur du använder dina kunskaper inom främst geometri men även andra områden i matematiken. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma Tk Bl
Ämnesmatris matematik pepparkakshus december 2020

Matematik 4-6

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till med lite stöd från andra.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Beskriva lösningar
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Grundläggande geometri
Du visar grundläggande kunskaper om geometriska begrepp och former
Du visar goda kunskaper om geometriska begrepp och former
Du visar mycket goda kunskaper om geometriska begrepp och former.
Samarbete
Du kan delvis samarbeta med övriga i gruppen. Du behöver träna mer på att lyssna och vara villig att kompromissa vid olika förslag.
Du kan samarbeta med övriga i gruppen och kompromissa vid behov.
Du har en god förmåga att samarbeta och ta ansvar för att allas viljor ska bli tillgodosedda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: