Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2016-05-22 14:38 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Planering för Orientering åk 9. Fokus på orienteringsteknink, kartkunskap, orienteringsdag osv.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

kursplanen i idrott och hälsa är det väldigt tydligt att orientering är en stor och viktig del i ämnet. I det centrala innehållet framkommer att eleverna skall erbjudas och kunna orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Det är även viktigt att kunna anpassa sitt klädval efter aktivitet i skog- och utomhusmiljö. Allemansrätten blir även ett naturligt inslag i detta arbete. 

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Idh  7-9
    Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Idh  7-9
    Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Innehåll

Följande delar kommer genomföras under momentet: 

1. Kartkunskap

- Ni kommer repetera karttecken och begrepp som berör orientering. Exempel: Hur kartans skala fungerar, kartans ekvidistans, tumgreppet, hur man passar kartan, hur man orienterar med hjälp av tydliga ledstänger m.m 

2. Orientera

- Traditionell orientering i par: Testar på olika orienteringskartor med olika svårighetsgrad, med hjälp av orienteringskartor och andra hjälpmedel. 

- Orientera med mobil: Ni kommer få testa på att orientera med hjälp av mobilen ensam eller i par. Detta genomförs med ett oritenteringsspel via mobiltelefonen. 

- En Orienteringsdag, där ni kommer få möjlighet att prova på orientering i okänd miljö. Vi kommer arbeta med tekniska hjälpmedel som ger er möjlighet att reflektera över vägval mellan kontrollerna. 

Bedömning

Bedömning av momentet kommer ske genom följande: 

- Observationer av lektionstillfällen, både teoretiskt (karttecken och orienteringsteknik) och praktiskt (orientering)

- Observationer under orienteringsdagen, där orienteringen sker vi okänd miljö. 

Matriser

Idh
Orientering

F
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Orientering
Eleven har ej nått upp till kunskapskraven för E - nivå
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: