Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2016-05-22 16:23 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
På 1600-talet blir Sverige en av Europas stormakter. Därför kallas den här tiden stormaktstiden i svensk historia. En stormakt är ett rikt och mäktigt land med en stark krigsmakt.
Grundskola 5 Historia Svenska

 

Din förståelse av det förflutna är inflätad i dina föreställningar om vår tid och ditt perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både ditt liv i dag och ditt val inför framtiden. Ett historiskt perspektiv ger dig redskap att förstå och förändra vår nutid!

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

  • använda en historisk referensram som omfattar olika förklaringar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor
  • reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att få grundläggande kunskaper om 1600-talet vid gemensamma genomgångar. Du gör ett häfte om regenterna under stormaktstiden. 

Du får sedan möjlighet att välja ett fördjupningsområde som du arbetar med. Vi kommer att arbeta i par. NI väljer område inom ramarna för temat samt på vilket sätt ni vill redovisa ert arbete. Vi arbetar med  kamratbedömning, utvärderar och reflekterar över vårt arbete.

Du visar att du nått målen genom att delta aktivt i genomgångar och diskussioner, utföra de olika arbetsuppgifterna samt göra ett fördjupningsarbete och redovisa detta.

 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

  • använda en historisk referensram som omfattar olika förklaringar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor
  • reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 

 

Reflektion-utvärdering

 

Hur tror du att det var att leva på 1600-talet? Kan du se några likheter respektive skillnader jämfört med att leva idag?

Vad blev du mest nöjd med i ditt fördjupningsarbete ? Vad kan utvecklas?

Hur fungerade redovisningen ? Vad kan utvecklas ?Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: