Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2016-05-22 16:53 i Ljungbyskolan Falkenberg
Hållfasta konstruktioner, teknik förr och nu
Grundskola 5 Teknik

Vi ska fundera över hur man bäst konstruerar en bro....ja inte en riktig såklart, men en till leksaksbilar! Har du någon hemma får du gärna ta med den....

Vi ska också fundera på hur teknik/tekniksystem har förändrats.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Du ska få möjlighet att förstå man gör hållfasta konstruktioner, vilka material och former som är bra till olika saker. Du ska få fundera ut några egna idéer och lösningar och sedan prova dem.

Du ska också få fundera över hur tekniken har utvecklats och hur det påverkat människa och miljö.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att dokumentera ditt arbete, hur väl din skiss ser ut, hur du ändrar den allt eftersom du arbetar. Jag kommer också att i våra samtal lyssna till hur du kan fundera ut och beskriva hur några tekniska lösningar förändrats.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att jobba med att konstruera en bro till en leksaksbil. Först ska vi rita en skiss och en förklarande text. Vi kommer sedan att ha lite olika material att välja mellan, din uppgift blir att fundera över hur det blir mest stabilt och håller för bilen.

Vi ska också fundera över hur någon teknisk "pryl" har utvecklats och vilka för- och nackdelar det finns med detta.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: