Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väv

Skapad 2016-05-22 17:36 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 3 – 6 Slöjd
...

Innehåll

SYFTE enligt Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
 • Sl
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

CENTRALT INNEHÅLL


För att du skall nå målen krävs att du förstår följande som vi går igenom på lektionerna:

 • Hur du väver med varp och inslag.
 • Hur man sammanfogar och hur man spikar.

Med hjälp av de kunskaper du får ska du:

 • Tillverka en vävram och sedan varpa för att sedan väva med mattrasor. 
 • Avslutningsvis göra en djurtavla.

För att nå målen måste du göra följande:

 • Vara delaktig i genomgångar.
 • Lära dig att lyssna och göra.

Efter avslutat arbete tittar vi tillsammans på hur väl din förmåga är att:

 • Väva
 • Använda de ord du lärt dig när du utvärderar ditt arbete.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
 • Sl  E 6
  Eleven kan också medverka i att använda någon given hantverksteknik.
 • Sl  E 6
  Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
 • Sl  E 6
  Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
 • Sl  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: