Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska i årskurs 2

Skapad 2016-05-22 17:53 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Det engelska språket introduceras genom rim, ramsor, sång och enklare samtal.
Grundskola 2 Engelska

Dags att få lära engelska! Du kommer att få lära dig en del grundläggande engelska med hjälp av muntliga övningar, ramsor, sånger och lekar.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

* förstå och använda enkla ord, uppmaningar och vardagsfraser

* presentera dig själv muntligt

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande teman:

 • siffror
 • färger
 • mat
 • känslor
 • väder
 • veckodagar
 • kroppsdelar

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Genomförande

För att lära oss så mycket engelska som möjligt kommer vi att sjunga sånger och lära oss ett par ramsor. Vi kommer att spela upp korta dialoger för klassen. Vi kommer också att skriva en del enkla ord och fraser på engelska.

Redovisning

 

 • Vi redovisar att vi förstår enkla uppmaningar och fraser genom att utföra saker Ninni ber oss om på engelska.
 • Vi visar att vi kan använda ord och uttryck kring aktuella tema genom att spela upp korta dialoger i par för klassen.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser

En
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att: förstå och tolka innehållet i enkel talad engelska
Du visar att du förstår enstaka ord inom kända områden.
Du visar att du förstår enkla instruktioner i klassrummet.
Du visar att du förstår enkla meningar inom kända områden.
Ämne
Förmågan att: formulera sig och kommunicera i tal
Du kan med stöd säga några ord inom kända områden.
Du kan säga några ord inom kända områden med tydligt uttal.
Du kan säga enkla och inövade meningar med tydligt uttal, t ex berätta något om dig själv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: