Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik och styrning med tryck åk7 VT16

Skapad 2016-05-22 23:19 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Nu fördjupar vi oss ännu mer i tryck genom att se hur man kan använda det i teknikens värld.
Grundskola 7 – 9 Teknik
...

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

 Detaljer om uppgift, tillgängliga lektioner och inlämning finns i fronter. Alla planerar sitt eget arbete.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser

Tk
Matris mekanik och styrning med tryck

Teknikutveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara funktion egen konstruktion
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du förklarar enkelt hur några delar i din egna konstruktion fungerar tillsammans. Du använder några teknikbegrepp när du förklarar.
Du förklarar i detalj hur flera delar i din egna konstruktion tillsammans. du använder flera teknikbegrepp när du förklarar.
Du förklarar i detalj hur alla delarna i din egna konstruktion fungerar tillsammans och jämför dessutom med liknande lösningar. Du använder flera teknikbegrepp på ett naturligt sätt
Genomföra utvecklingsarbeten
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Du genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen behöver du stöd för att hitta och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med med lite stöd och handledning leder framåt.
Du genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen kan du självständigt hitta och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Utforma modell
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du utformar en enkel modell.
Du utformar detaljerad modell som passar ganska väl ihop med skissen.
Du utformar en detaljerad och noggrann modell som passar väl ihop med skissen.
Dokumentera
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du gör en enkel skiss av din uppfinning som man förstår om man redan vet lite om vad arbetet handlar om.
Du gör en ganska tydlig skiss som visar vad arbetet handlar om och som någon annan skulle kunna använda för att bygga en modell med lite extra hjälp.
Du gör en tydlig skiss där det är lätt att se vad arbetet handlar om och någon annan skulle kunna använda för att bygga en modell.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: