Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 7. Kap 6. Algebra och mönster

Skapad 2016-05-23 08:43 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbete med kapitel 6 i lärobok Formula 7. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik

Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter.

I detta kapitel ska du få lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler och lösa ekvationer. Algebra är också ett av de vanligaste och effektivaste verktygen för matematisk problemlösning

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Konkretiserade mål

Efter arbetet med detta område så ska du kunna:

 • teckna och beräkna uttryck med flera räknesätt
 • tolka och förenkla bokstavsuttryck
 • beräkna värdet av uttryck
 • använda mönster och formler
 • teckna och lösa enkla ekvationer

 

Kapitlets begrepp

 • algebra

 • numeriska uttryck

 • algebraiska uttryck

 • förenkla uttryck

 • formel

 • mönster

 • likhet

 • ekvation

 • ekvationslösning

 • prövning

Undervisningen

Lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass, gruppaktiviteter, eget arbete i lärobok m.m.

Bedömning

Under området kommer vi ha ett prov med en A-del och en B-del (problemlösning).

Det som kommer bedömas är din förmåga att:

 • använda och visa kunskaper om matematiska begrepp inom ekvationer och uttryck.
 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som passar för att lösa rutinuppgifter inom uttryck och ekvationer.
 • Lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder som passar till uppgiften.
 • resonera dig fram till svar vid speciella uppgifter
 • Använda symboler, algebraiska uttryck och ekvationer anpassade till det du ska beräkna.

Matriser

Ma
Ma 7. Kap 6 Algebra och mönster

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Metod
Du väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att beräkna och lösa uppgifter inom algebra med tillfredställande resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att beräkna och lösa uppgifter inom algebra med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att beräkna och lösa uppgifter inom algebra med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har en viss anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du kan lösa olika problem på ett relativt väl fungerande sätt. Du har en förhållandevis god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt. Du har en god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Resonemang
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: