👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa tar form - Handeln skapar rikedom

Skapad 2016-05-23 12:46 i Fuxernaskolan Lilla Edet
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med hur Europa växte fram efter Romarrrikets fall. Hur kom det sig att Europa fick en sådan stor dominans i världen? Vilken roll spelade kyrkan, tekniska uppfinningar, sjöfararna och handeln? Vilket pris fick människorna på andra kontinenter betala för Europas framgång?
Grundskola 7 – 8 Historia Religionskunskap
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med hur Europa växte fram efter Romarrrikets fall. Hur kom det sig att Europa fick en sådan stor dominans i världen? Vilken roll spelade kyrkan, tekniska uppfinningar, sjöfararna och handeln? Vilket pris fick människorna på andra kontinenter betala för Europas framgång?

Innehåll

Syfte

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centralt innehåll

¤ kunna redogöra för några huvudlinjer i Europas historia, från Romarrikets fall fram till slutet av 1700-talet.

¤ känna till några uppfinningar som blev viktiga för Europas utveckling

¤ kunna berätta om feodalismen, handeln och städernas framväxt i Europa under medeltiden

¤ känna till hur européer fann sjövägen till nya kontinenter och konsekvenserna av det

¤ kunna redogöra för vilket pris människorna på andra kontinenter fick betala för Europas framgång

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att jobba med föreläsningar, filmer och eget insamlande av fakta. 

Har vi tid ska vi också öva på att skapa ett dokument i Word för att underlätta struktur och ordning på anteckningar och för att det ska bli enklare att besvara frågorna i arbetsområdet. 

Redovisning görs mestadels i skrift men vid repetition ges eleverna möjlighet att även besvara frågor muntligt och diskutera olika teorier. 

Uppgifter

 • England - Stormakten till Havs (Grundkurs del 3)

 • Världskartan Ritas (Grundkurs del 2)

 • Europas återhämtning (Grundkurs del 1)

 • Europas uppgång (Fördjupningsuppgift)

 • Europa tar form - Komihåg-test med anteckningar

 • Europa och England blir världen herrar

 • Uppfinningen

 • Europa tar makten (Fortsättningskurs)

 • Kluring 1: Spanjorerna tar över världen

 • Kluring 3: Slavhandels betydelse för Europas Ekonomi

 • Kluring 2: Waldseemüllerkartan

 • Kluring 4: Sverige, en kolonialmakt

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9