Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk vt+ht 16

Skapad 2016-05-23 13:30 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska

Vi har mycket gemensamt med våra nordiska grannländer. Vi har byggt samhällen som fungerar på liknande sätt och vi har till stor del en gemensam kultur. Så vi förstår varandra. Eller gör vi det? Är det samma språk vi pratar? Är det flera eller är det bara olika dialekter?

Innehåll

Mål

I detta arbetsområde kommer du att förstå likheterna och skillnaderna mellan de nordiska språken.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetets innehåll

Du kommer att:

 • lära dig språkhistoria - hur svenskan är släkt (eller inte) med andra språk i vår närhet
 • lyssna på de nordiska språken och bli bättre på att förstå dem
 • läsa texter på de nordiska språken och bli bättre på att förstå dem
 • lära dig några av de vanligaste "falska vännerna" i de nordiska språken

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att :

 • lyssna på de nordiska språken
 • se kortfilmer och en långfilm på de nordiska språken
 • läsa faktatexter på svenska om språken/ se faktafilmer om språken
 • göra arbetsuppgifter där du tränar din förståelse av de nordiska språken.

Du kommer att redovisa dina kunskaper i ett prov efter sommaren. Vi kommer att repetera det vi gjorde innan uppehållet, och därefter fortsätta att arbeta med övriga nordiska språk.

Visa din kunskap - Bedömning

Jag använder matrisen då jag bedömer ditt arbete . Se nedan.

Reflektion

Hur kommer du att ha användning för dina kunskaper från detta arbetsmråde?

Vad vet du mer om de nordiska språken nu än för några veckor sedan?

Vad är den viktigaste kunskapen du tar med dig från detta arbetsområde?

 

Matriser

Sv

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: