Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-16 åk 7 ty In der Stadt/VB

Skapad 2016-05-23 14:25 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Hallo liebe Maria! Jetzt bin ich endlich in Zürich. Hier scheint die Sonne und der See ist schön warm und ich bade jeden Tag.................Bis bald! Viele Grüsse von Veronica
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Namn på arbetsområdet

In der Stadt

Vt 2016

Mål för elev

Du ska kunna:

Formulera dig i skrift så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer.

Förstå och tolka innehållet i tolka slags texter.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet skriva och läsa.

Genomförande

Du ska kunna:

* Lite fakta om de tysktalande länder. Du får låtsas att du besöker ett ställe i något av länderna och därifrån ska du skriva ett vykort till mig.

Du får läsa och översätta texter, samtala med klasskompisar och lärare, lyssna på texter, titta på tyskspråkiga program, träna på ord, fraser och grammatiska moment. Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt och parvis. Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken och annat material som din lärare delar ut.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skrift och att förstå innehållet i tolka slags texter. Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen. Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare.  

 

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i skrift. Förstå och tolka innehållet i olika slags texter. 

Matriser

M2
In der Stadt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Hur du uttrycker dig när du skriver tyska.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Exempel: Du skriver med mycket korta meningar. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör, men inte påverkar begripligheten.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Exempel: Du skriver med något längre meningar. Du gör grammatiska och ordvalsfel som stör, men inte påverkar begripligheten.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Exempel: Du skriver med meningar som beskriver. Du gör få grammatiska och ordvalsfel. Du använder olika bindeord för att binda samman dina meningar så att den röda tråden blir tydlig.
Ny aspekt
Att förstå olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: