Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2016-05-23 14:43 i Nåntunaskolan Uppsala
Arbetsområde under höstterminen i åk 3.
Grundskola 3 Fysik Svenska NO (år 1-3)

Hur skulle det vara att åka ut i rymden? Varför är månen halv ibland? Vad beror våra årstider på? Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera. Vi kommer att lära oss mycket om jorden och våra närmaste grannar i rymden.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer under arbetets gång att lära oss fakta och träna på förmågorna

 • tolka och dra slutsatser
 • observera och dokumentera
 • beskriva, förklara och lyssna

Förmågorna tränas i undervisningen genom att

 • vi lyssnar och samtalar om det som läraren berättar, det vi läser och det vi ser på film.
 • vi läser och svarar på frågor.
 • vi gör en modell över vårt solsystem och reflekterar över hur det ser ut.
 • vi arbetar i grupper och förklarar himlakropparnas rörelser med hjälp av modeller och våra egna kroppar. Vi pratar och reflekterar över sambandet med vår tidräkning.
 • vi tränar på att ta ut viktig fakta ur texter och filmer och på att skriva enkla faktatexter.
 • vi reflekterar tillsammans om olika faktakällors riktighet.

 

Konkretiserade mål

Efter arbetsområdet "Rymden" ska du:

 • kunna förklara dygn, månad och år och koppla det till jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • veta varför Sverige har olika årstider.
 • känna till månens olika faser och några stjärntecken.
 • veta lite om hur jorden ser ut, utanpå och inuti, var det finns vatten och de olika världsdelarna.
 • veta vilka planeter som finns i vårt solsystem och kunna göra jämförelser mellan jorden och andra planeter.
 • kunna ge exempel på hur forskning förändrat människans kunskap om rymden genom tid.
 • ha skrivit några faktatexter där du valt ut intressant/viktig fakta.
 • kunna kombinera text och bild i ett worddokument.
 • kunna söka information på olika sätt, och ta ställning till om den är trovärdig eller inte.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Fy  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Fy  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Fy   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

NO Fy Sv
Rymden

På väg att nå godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra
Du kan med stöd av lärare eller kompisar förklara hur jorden och månen rör sig runt solen.
Du kan förklara hur jorden och månen rör sig runt solen.
Du kan förklara hur jorden och månen rör sig runt solen och kan även förklara hur det hänger ihop med våra årstider.
Månens olika faser
Du vet att månen ser olika ut vid olika tidpunkter och kan med stöd av lärare eller kompisar förklara lite om hur det kommer sig.
Du vet att månen ser olika ut vid olika tidpunkter och kan förklara lite om hur det kommer sig samt namnge någon av månens faser.
Du kan förklara månens olika faser och kan namnge flera av dem.
Planeterna
Du vet vad några av planeterna i vårt solsystem heter.
Du vet vad planeterna i vårt solsystem heter och kan jämföra någon annan planet mot jorden.
Du vet vad planeterna i vårt solsystem heter och kan jämföra flera andra planeter mot jorden. Du kan ordningen på planeterna. Du kan berätta lite om varför det finns liv på jorden och inte på de andra planeterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: