Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Teknik- De "mäktiga fem"

Skapad 2016-05-23 14:46 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Tekniska mekanismer så som hävstången, kilen, skruven, lutande planet och hjulet.
Grundskola 4 Teknik

Vad är teknik? Varför behöver vi teknik? Var finns det teknik? Vi arbetar med fem olika tekniska lösningar i vardagen.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Eleven ska kunna beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen.

Eleven ska delta aktivt i diskussioner om vad teknik är.

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

-Diskussioner och funderingar enskilt och i grupp om vad teknik är, varför vi behöver den och var den finns.
-Vi letar teknik i klassrummet, utomhus och hemma.
-Vi tittar på filmer om teknik.

-Vi hittar tekniska lösningar bland annat i en lekplats

3. Bedömning- elevdel

Du visar att du kan genom att muntligt berätta.

Du visar att du kan genom att sortera olika vardagsföremål efter dem mäktiga fem.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

5. Syfte- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

6. Centralt innehåll- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Här gör du kopplingar till aktuella kunskapskrav.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: