Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö

Skapad 2016-05-23 14:53 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Vi ska Plantera olika frön och växter. Vara ute i naturen och se allt som börja växa. Titta på småkryp,undersöka myrstacken. Vi ska också undersöka vad som händer med naturen om vi släpper ut farliga kemikalier. Använda böcker där vi kan slå upp och läsa om växter,djur och miljön.
Förskola

Beskriv arbetsområdet/temat lite kort.....Vi vill med detta tema visa vad som händer i naturen på våren och i vår miljö.

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi? Vi har sett att barn är intresserade av allt som växer men de har inte kunskap vad det är. Även intresse för småkryp verkar barnen ha. De första myrorna som kommer är spännande och de vill veta mera var de kommer ifrån.

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi vill med detta tema att barnen ska lära sig lite om den svenska naturen och vad som händer med växter och djur på våren.

vi vill också undersöka vad som händer med växter som kommer i kontakt med olika kemikalier

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor? Under en samling frågade vi barnen vad de vet om våren och vad som händer då. Vi skrev ner vad barnen sa och utifrån det ska vi arbeta med tema våren och miljön.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Vi tar bilder på det barnen gör t.ex planterar frön, sen för vi in dokumentationen i barnens lärloggar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: