Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt avlånga land Sverige

Skapad 2016-05-23 15:03 i Västra Karups skola Båstad
Geografi Klass 5 Vårterminen 2016
Grundskola 4 – 6 Geografi

Följ med på en resa genom vårt avlånga land! Vet du att Sverige är tre gånger så långt som det är brett och att Sverige är det största landet i Norden? Ändå kommer vi först på nittonde plats i Europa om vi jämför hur många människor som bor i de olika länderna.

Sverige är ett land som rymmer så mycket! Djupa skogar, höga fjäll, bullrande städer, släta klippor, stora åkermarker och vindlande älvar.

I vårt arbetsområde lär vi oss mer om Sveriges olika landskapstyper och vårt lands natur-och kulturgeografi. Vi undersöker vilka spår inlandsisen har lämnat i vår natur, varför våra berg inte är så höga och var hav, sjöar och vattendrag finns i Sverige. Vi tittar också närmare på var människor bor i vårt land och vilka orsaker det kan finnas till att människor flyttar. Vi lär oss också om Sveriges olika naturresurser.

Vi lär oss mer om hur kartor kan användas för att lära oss mer om vårt land. Vi tränar på att använda väderstrecken, kartans tecken och färger samt hitta rätt i en atlas. Dessutom tränar vi på Sveriges namngeografi. 

 

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet.
Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser, beskriva samband samt ge förslag på lösningar inom aktuellt arbetsområde.
Du kommer att med hjälp av genomgångar, filmer, kartor samt olika texter fördjupa dina kunskaper inom arbetsområdet.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, analysmodeller, stödmallar och ord/begreppslistor).
Med hjälp av Seterra tränar du namngeografi och med Geoguessr lär du känna Sveriges natur-och kulturgeografi. 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Geografi
Använda lämpliga ord och begrepp (med hjälp av ord/begreppslista) när du förklarar, beskriver, diskuterar och resonerar.
Resonera kring orsaker till att jordytan formas och förändras samt vilka konsekvenser detta kan få för människor och natur på olika platser i vårt land.
Beskriva samband mellan natur, människa, naturresurser och befolkning (naturgeografi och kulturgeografi).
Använda olika geografiska källor samt kartor för att undersöka omvärlden.

Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara DE STORA FRÅGORNA:
Vilka utmärkande drag kan du se hos de olika landskapstyperna i Sverige?
Vilka spår har inlandsisen lämnat efter sig?
Hur hittar du på en karta?
Hur tyder du kartans tecken och färger?
Vilka naturresurser finns i Sverige och hur används de?
Var bor de flesta människorna i Sverige?
Vilka orsaker kan det finnas till att människor flyttar?

Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga uppgifter, formulera frågor och svar till texter samt delta i samtal/diskussioner.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: