Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Händelsen med Fallet i Rummet

Skapad 2016-05-23 20:09 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområdet tar begrepp som likformig sannolikhet och empiriska undersökningar.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Man kan förhålla sig olika till sanningshalten i olika påståenden. Vill du vara källkritisk måste du ha något verktyg att bedöma sannolikheten av att en händelse inträffar.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar dina kunskaper genom att kunna resonera matematiskt om sannolikheten för olika vardagssituationer tex välja en sak bland många, vinna i spel.

Du kan beräkna sannolikheten för slumpmässiga likformiga händelser.

Du visar din förståelse genom att för olika händelser resonera om utfall, utfallsrum, rangen och sannolikheten.

Du visar dina kommunikativa förmåga genom att du använder dig av matematiska begrepp.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Du bedöms utifrån din förmåga att generera utfallsrum för olika komplexa händelser, hur du genomför empiriska undersökningar och bestämmer sannolikheten, hur du bedömer sannolikheten teoretisk (med beräkningar), hur du resonerar kring sannolikheter för beroende och oberoende händelser (se matris).

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att använda oss av diskussioner om sannolikhet i framförallt  olika spelsituationer tex dra lotter, kasta tärningar mm. Dessutom kommer vi att göra en del empiriska undersökningar av olika slag och diskutera dessa i termer av statistiska begrepp och tillförlitlighet.

Vi kommer också att arbeta med inlämningsuppgifter.

Dokumentation

Din kunskapsutveckling dokumenteras i uppgifter du lämnar in och i matrisen nedan.

Begrepp

händelse

utfall

utfallsrum

rangen på utfallsrummet

klassisk sannolikhet

frekvenstabell

absolut frekvens

relativ frekvens

beroende/oberoende/likformiga händelse

enkla och flerstegs-händelser 

Uppgifter

 • Förklara begrepp

 • Ali och Maja väljer kulpåse - Resonera

 • Träddiagram

 • Sannolikhetens grunder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: