Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik klass 1, kapitel 10

Skapad 2016-05-23 20:47 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Grundskola 1 Matematik

 

I kapitel 10, som heter Skolgårdsfest, kommer du att träna på att använda tabeller och stapeldiagram, räkna med talen 0-100, öva addition och subtraktion med hela tiotal samt att avläsa klockans halva timmar.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningen

Du kommer att:
*  delta i gemensamma genomgångar
*  spela mattespel
*  göra matteövningar på ipad
*  arbeta i matteboken
*  arbeta i grupp
*  arbeta enskilt

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Begrepp

Centrala begrepp i kapitlet är:

tabell, stapeldiagram, ental, tiotal, hela tiotal, talrad, halva timmar

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

*   använda stapeldiagram och tabeller

*  räkna med talen 0-100

*  addera och subtrahera med hela tiotal

*  avläsa klockans halva timmar

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Matriser

Ma
Matriser, kapitel 10

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda stapeldiagram och tabeller
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete.
Räkna med talen 0-100
Du behöver mycket hjälp med uppgifterna.
Du förstår uppgifterna och klarar dem med lite hjälp.
Du gör uppgifterna själv och lyckas bra.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och har egna tankar om ditt resultat.
Addera med hela tiotal
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete på egen hand.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Subtrahera med hela tiotal
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete på egen hand.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Avläsa klockans halva timmar
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete på egen hand.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: