Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi. årsk 8 Sex och samlevnad vt 16

Skapad 2016-05-23 21:41 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbete med sex och samlevnad. Planeringen innehåller bedömningsmatriser.
Grundskola 7 – 9 Biologi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Konkretiserade mål

 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser (abortinlämning)
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp (abortinlämning)
 • Eleven kan föra resonemang om sexualitet och visar då på identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Undervisningen

Vi kommer under de närmsta veckorna att arbeta med sex och samlevnad. Undervisningen kommer att utgå ifrån faktatexter, filmer, elevernas nyfikenhet och faktasidor på internet. Vi kommer att gå igenom mannens och kvinnans könsorgan och hur de är uppbyggda och hur organens delar samarbetar. Vi kommer se film om pubertet och vad som händer i kroppen under den perioden i livet. Genom diskussioner och faktatexter kommer vi att prata om de vanligaste könssjukdomarna och vilka skydd som finns för att förhindra smitta. 

Bedömning

Bedömningen i sex- och samlevnad kommer att utgå ifrån begreppskunskap (könsorgan, pubertet, könssjukdomar och preventivmedel) och förmågan att framföra egna åsikter och ställningstaganden i området.

Begreppskunskapen kommer att testas genom ett skriftligt test.. Förmågan att framföra egna åsikter och att skilja de från fakta kommer att testas genom en skriftlig inlämning som kommer behandla abort.

Bedömningen kommer att göras i matriserna nedan. Bedömningen delas upp i "begrepp & fakta" och "diskussionsuppgift"

Matriser

Bi
Diskussionsuppgift

Diskussion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skilja fakta från värderingar
I din text framgår vilka texter som är faktabaserade och vilka som baseras på värderingar och i din text framgår dina ställningstaganden (det du tycker) med enkla motiveringar (varför du tycker som du gör). Du beskriver några tänkbara konsekvens.
I din text framgår vilka texter som är faktabaserade och vilka som baseras på värderingar och i din text framgår dina ställningstaganden (det du tycker) med utvecklade motiveringar (varför du tycker som du gör). Du beskriver några tänkbara konsekvens.
I din text framgår vilka texter som är faktabaserade och vilka som baseras på värderingar och i din text framgår dina ställningstaganden (det du tycker) med välutvecklade motiveringar (varför du tycker som du gör). Du beskriver några tänkbara konsekvens.
Använda information för att framställa text anpassad till syfte och målgrupp
Du använder given information på ett i huvudsak fungerande och har skapat en enkel text med viss anpassning till syftet.
Du använder given information på ett relativt väl fungerande sätt och har skapat en utvecklad text med relativt god anpassning till syftet.
Du använder given information på ett väl fungerande sätt och har skapat en välutvecklad text med god anpassning till syftet.

Bi
Bi. Sex och samlevnad

Fakta och förståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hälsa, sjukdom och sexualitet
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet.
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet.
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet.
Människokroppens byggnad och funktion
Du kan beskriva några enkelt identifierbara samband om kroppens byggnad och funktion.
Du kan beskriva några förhållandevis komplexa samband om kroppens byggnad och funktion.
Du kan beskriva några komplexa samband om kroppens byggnad och funktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: