Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima 2B kap. 10

Skapad 2016-05-24 06:47 i Bruksskolan Munkedal
¤ subtraktion med uppställning ¤ problemlösningar, välja räknesätt ¤ rita och måla symmetriska bilder
Grundskola 2 Matematik

Under v.21 - 23 jobbar vi med kapitel 10 i Primaboken 2B. Du skall få; 

¤ träna på att räkna subtraktion med uppställning

¤ träna på att välja lämpligt räknesätt för att lösa ett matematiskt problem

¤ träna på att rita och måla symmetriska bilder

 

Innehåll

Syfte

Du skall få möjligheter att utveckla kunskaper i;

att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

att föra och följa matematiska resonemang,

att använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser och

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål

 • att kunna räkna subtraktioner med uppställning
 • att kunna välja lämpligt räknesätt då du löser ett matematiskt problem och kunna skriva det på mattespråket 
 • att kunna rita och måla enkla symmetriska bilder

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Arbetsätt

 • fröken visar och berättar
 • vi laborerar med konkret materiel
 • vi gör gemensamma praktiska övningar
 • vi gör gemensamma teoretiska övningar i gruppen
 • vi ritar, skriver och räknar i våra matteböcker och på andra övningsblad 

Bedömning

Fröken ser att du förstår och kan de olika momenten genom att du;

 • aktivt deltar i våra gemensamma övningar och samtal i gruppen
 • utför de praktiska uppgifterna med materiel
 • räknar, skriver eller ritar i din mattebok
 • räknar, skriver eller ritar på andra uppgiftsblad

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: